NATURBRUK

VG1: NATURBRUK

3 Profilvalg: Hest, Friluftsliv, Landbruk

VG3: Landbruk

(Agronom)

VG3: Naturbruk

(Studiekomp.)

Bygg / anlegg / TIP

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)

Studie-
spesiali-
sering

BYGGTEKNIKK

 

Vg2 Byggteknikk

En viktig del av undervisningen i byggteknikk er praksis.
I Vg2 er undervisningen rettet mot både tømrer og stillasbyggerfaget og betong- og murerfaget.

Inntakskrav: Vg1 Bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarende.

I Vg1
får du innføring i de ulike bygningsfagene. Du får en variert skolehverdag hvor du blant annet lærer deg datategning, lager materiallister og ulike bygningskonstruksjoner.
I tillegg har du de obligatoriske fellesfagene.


- Etter Bygg- ogh anleggsteknikk (Vg1) kan du altså i Vg2 på Tomb velge Byggteknikk eller Anleggsteknikk.

Anleggsteknikk  kan velges etter både Bygg- og anleggsteknikk (Vg1) og Teknikk og industriell produksjon (Vg1).

Spørsmål? Ring oss: 69 28 30 00 eller send e-post til post@tomb.no

Byggteknikk Vg2:
Programfag
Bransjelære
- 5 t
Produksjon 12 t
Prosjekt til fordypning - 7 t

Fellesfag
Norsk
- 2 t
Englesk - 2 t
Kroppsøving - 2 t
Samfunnsfag - 3 t
Kristendom - 2 t

Etter Vg2 Byggteknikk kan du gå i lære innen ulike fagområder: Tømrer, murer, betongarbeider, stillasbygger.

Du har muligheten til å søke Påbygging til generell studiekompetanse på Tomb etter Vg2.

 

 

Fagdager og dyp konsentrasjon

 

Pia i ALLE MOT 1

 

Se Astrids film fra høsttakkefest og prosjekt kortreist og bærekraftig

 

Ole Arnfinn: Agronomåret ga meg en praktisk tilnærming til fagstoffet

 

Byggelever på oppdrag for Råde Historielag

Klikk for å se
mer nytt

 
<
>