Informasjon om Søker, Ønsket utdanningsprogram og Foresatte må fylles ut.
For å fylle ut skjemaet, klikker du på feltet, f. eks. navn og skriver inn navnet ditt. Vedlegg og opplysninger som det ikke er plass til på skjemaet, ettersendes med post.
Søker:
Ønsket linje og årstrinn (F.eks: "Vg2: byggteknikk" eller "Vg1: Naturbruk")Om du søker Vg1 naturbruk; kryss av ønsket profilvalg
Hest
Friluftsliv
Landbruk/Agronomi

Kryss av dersom du tidligere har hatt ekstra hjelp/tilrettelegging (Send dokumentasjon)

Kryss av dersom du er Søker med fortrinnsrett
Tidligere utdanning


Foresatte:
Annen erfaring (Arbeid, Militær verneplikt /siviltjeneste, tillitsverv, kurs e.l.)


Jeg har lest og akseptert skolens reglement for inntak.
Søknaden blir ikke vurdert før kopi av terminkarakterer fra første termin inneværende skoleår og event. attester er mottatt. Vitnemål / dokumentasjon for fullført skoleår ettersendes når det foreligger.