HUSDYR­HOLD OG GÅRDSDRIFT

      

Tomb - en levende gård

Tomb har et allsidig gårdsbruk med storfe, sau, gris, korn og grasproduksjon.

Skolen har også et stort stallanlegg. Se hest på Tomb.

Alle avdelingene er en viktig del av undervisningen.

Fjøs
I fjøset er det omlag 170 storfe, og 50 av disse er melkekyr. Fjøset har melkerobot, men det finnes også en melkegrav hvor elevene lærer å melke manuelt.

Sauefjøs
I det sauefjøset er det omlag 35 vinterfôra sau.

Grisehus
Et topp moderne grisehus åpnes 1. april. Full konsesjon. 7 ukers puljedrift. Planen er å produsere 2100 slaktegris i året. SPF-besetning.

Fjørfe
Praksis hos ulike lokale gårdbrukere.

Jordbruk
Omlag 1160 dekar jord blir dyrket på Tomb.
Det dyrkes både bygg, rug, hvete, havre og oljefrø, men også mye gras til eget bruk.
Deler av arealene brukes også som beiter. I tillegg har skolen dyr på beite på Sletterøyene, fjorden utenfor Tomb. 

Hagebruk og park
I parken finnes eple- og pæretrær, noe rips- og solbær-busker.

Skogbruk
Tomb eier 900 dekar skog som ligger i skolens nærhet. På egen sag foredles tømmerstokken til plank og bord.