Tombs historie

              

Om Tomb

Fra herregård til videregående skole

Tomb er historien om en gammel herregård som i 1939 ble en jordbruksskole. I dag er Tomb en videregående skole og en moderne bondegård. Her er robotfjøs, gisehus, sauefjøs, stallanlegg på 1000 kvm. Skolen har også et biogass-anlegg.

På denne levende gården har omlag 270 elever sin skolehverdag. Elevene er fordelt på flere utdanningsprogram: Naturbruk (profil hest, friluftsliv eller agronomi/landbruk), Bygg- og anleggsteknikk (Byggteknikk i Vg2) og Teknikk og industriell produksjon (kjøretøy i Vg2). Anleggsteknikk er også et tilbud - et Vg2-tilbud for elever fra både Bygg-og anleggsteknikk og Kjøretøy. Endelig kan også elever som ønsker seg Studiespesialisering, søke Tomb. Med i "studiespesialiseringspakka" får elevene på Tomb også med StudSpesAktiv. 
Les mer om alle studietilbudene her.


Omlag 170 elever bor i skolens internat, mens 100 elever bor utenfor skolen. Noen bor på hybel i nærområdet og noen dagpendler til skolen.

- Tomb er en kristen friskole og en offentlig godkjent skole. Skolen bruker de samme læreplaner og gir samme kompetanse som offentlig skole.

- Skolen er landsdekkende, og det betyr at elever fra hele landet kan søke om studieplass.

Skolens eier er Normisjon.


Tomb - en naturperle
Til den tidligere herregården hører også et omfattende parkanlegg. Internatet er omkranset av en fantastisk landskapspark. Her er parkstier og  gamle dammer. 

Andre severdigheter på Tomb er et gårdsmuseum, en husmannsplass i parken og et kunstgalleri, Galleri Gamle Tomb, som drives av Råde Kunstforening. Facebook.com/GalleriGamleTomb

Les mer om parken her.