TOMB BIOGASS


09.01.2012

Biogassanlegg på Tomb

Høsten 2010 ble det åpnet et biogassanlegg på Tomb. For å spare inn på fyringsutgifter og redusere CO2 - og metan-utslipp, ønsker Tomb å satse på biogass.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Møkka fra kua på Tomb er med på å varme både dusjvann i internat og radiatorer i klasserom.

Tomb er den første naturbruksskolen i Norge som satser på biogass.

 

Fakta om anlegget
Det nye anlegget består av to reaktortanker på ca 170 m³ hver, en fortank på 130 m³, en matavfallstank på 50 m³ og en teknisk container der alt styres fra. Biogassanlegget er plassert nært opp til sluttlagerene (gjødselkummene) og fjøset. 
Reaktortankene består av isolerte plastelementer og er gravd ned slik at bare en meter stikker opp av bakken. Innvendig er det en pvc-duk og en toppduk med vannlås.  I bunnen er det lagt rør hvor det sirkulerer varmt vann, dette for å opprettholde gjæringsprosessen ved 37 grader.  Gassen vil samle seg under toppduken og deretter bli tatt ut i et rør som går til gassbrenneren.

Energien som skal produseres, blir omgjort til varmtvann, og fra teknikk-containeren er det så gravd en fjernvarmeledning som går til skolens internat og undervisningsbygninger. Der tas varmen ut i en varmeveksler.  En energimåler viser hvor mye energi som tas ut.
Det er også mulighet for å produsere elektrisitet ved at gassen driver en vanlig motor med generator. Det er foreløpig ikke lagt opp til slik produksjon på Tomb.

 

Kumøkk og matavfall

På skolen brukes det årlig ca 6 -700 000 kWh på oppvarming, mest fyringsolje som anvendes. Det totale forbruk på Tomb er ca 1 200 000 kwh.
I det nye anlegget regner en med å benytte 2000 m³ kumøkk + 500 m³ matavfall som vil utgjøre ca 6-700 000 kWh pr. år. Ca 20 prosent matavfall skal tilsettes kumøkka for å gi nok gassproduksjon.


Miljøeffekt av biogass
Ved å erstatte fyringsolje med biogass, reduseres utslipp av CO2. På Tomb vil dette utgjøre omlag 180 tonn CO2 årlig. I tillegg reduseres utslippet av metan, som er en farligere klimagass enn CO2, til et minimum. Etter at husdyrgjødselen har vært gjennom et biogassanlegg, blir den tilnærmet luktfri, og næringsstoffene blir lettere tilgjengelig for plantene.