TOMBs verdier

TOMB er en skole forankret i den kristne tro, slik den er uttrykt i Bibelen og Den norske kirkes bekjennelse. Kristen tro og tanke skal prege undervisning og arbeid - det er vårt varemerke. Dette skal komme til uttrykk gjennom det daglige skolearbeidet i klasserom og på de ulike undervisningsarenaer.

Vi ønsker å bevisstgjøre elever på enkeltmenneskets verdi og stimulere til toleranse, nestekjærlighet og ansvar i samfunnet. Tomb skal være en skole der vi legger vekt på likeverd og hvor mangfold og raushet har gode kår. Skolen ønsker også å utfordre elevene til å reflektere over viktige etiske problemstillinger som møter oss i vårt eget samfunn og i global sammenheng.

De samme verdiene ligger til grunn for den virksomheten som drives i internatet.