Internat
Har du lyst å bli miljøarbeider på Tomb vgs?
Er du glad i å lede og sette i gang aktiviteter, innendørs som utendørs? Trives du med ungdom som er nesten like gamle som deg selv, så les videre!

Miljøarbeidere – ungdom i årsengasjement
Årets tre miljøarbeidere, Hanne, Peter og Hallvard, er ferdig med sitt årsengasjement når dette skoleåret er omme, og vi  søker derfor etter nye miljøarbeidere i skoleinternatet for skoleåret 2018-2019. Oppgavene kan kombineres med studier eller andre arbeidsoppgaver etter avtale.

Tomb er en videregående skole med internat. Dagens utdanningsprogram er naturbruk, bygg- og anleggsteknikk/byggteknikk, teknikk og industriell produksjon/kjøretøy, samt studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen eies av Normisjon og ligger i Råde i Østfold. Tomb er en landsdekkende skole med omlag 290 elever. Av disse bor 170 i internatet.

Følgende oppgaver er aktuelle for miljøarbeiderne:
Planlegge og gjennomføre aktiviteter på elevenes fritid (ukedager og helger).
Lede eksisterende aktiviteter som f. eks Tomb KU, KRIK og Internatrådet.
Bidra til å skape et godt og inkluderende internat- og skolemiljø der den enkelte elev opplever seg sett og verdsatt.
Bidra til å skape et godt kristent miljø på skolen.
Delta i tilsynsvakt-tjeneste i internatet.
Delta på skoleturer og i markedsføringstiltak.

Stillingene er underlagt internatleder, og det vil også medføre ett tett samarbeid med andre av skolens ansatte. Det er en forutsetning at miljøarbeideren bor på skolens område.

Det må påregnes kvelds- og helgearbeid etter avtale eller oppsatt plan. 

Miljøarbeiderne på Tomb ansettes for perioden medio august til medio juni. I tillegg til kost og losji er lønnen ca kr 6000,- brutto pr mnd.
Aktuell alder vil være 18-25 år.
Krav om politiattest.

Egnethet vil i stor grad bli vektlagt ved tilsettingen. Tidligere elever er spesielt velkomne til å søke!

Interessert i å søke? Send oss en e-post - post@tomb.no - og vi sender deg søknadsskjema som fylles ut og sendes samme e-post-adresse.
Søknadsskjema kan også fås i skoles resepsjon.

Spørsmål om stillingen?
Ta kontakt med internatleder Helge Heen: helgeh@tomb.no  tlf: 909 60 473 

Søknadsfrist: 15. april