Ansatte

Drift

 
Olav Røyneberg

Gårdsbestyrer
olavr@tomb.no

 
Haakon Aamodt

Gårdsgutt
Haakon@tomb.no

 
Arne Juvkam

Grisehus og sagbruk
arnej@tomb.no

 
Henriette Lyche Røed

Instruktør grisehus.
henriette@tomb.no

 
Asbjørn Røyneberg

Fjøsmester
asbjorn@tomb.no

 
Svein Olstad

Instruktør fjøs
svein@tomb.no

 
Tormod Gaustad

Vaktmester og assistent
tormod@tomb.no

 
Knut Harald Nilsen

Vaktmester og internatmedarbeider
Knuthn@tomb.no

 
Rune Halvorsen

Vaktmester og lærer - i permisjon skoleåret 18/19
runeh@tomb.no