Ansatte

Administrasjon og stab

Anette Oppegaard Kvarme
Inspektør
anette@tomb.no
Morten Thomassen
Rektor
morten@tomb.no
Hans Alvim
Ass. rektor og lærer
hans@tomb.no
Knut Huseby
Plassjef og lærer
knut@tomb.no
Britt Nerheim With
Husmor/ husøkonom
britt@tomb.no
Helge Heen
Internatleder og lærer
helgeh@tomb.no
Kate Hofsøy
Økonomi/ regnskap
kate@tomb.no
Kari-Mette Sundby
Informasjons-leder, assisterende inspektør og lærer
mette@tomb.no
Hanne Tangen
Sekretær
post@tomb.no
Tor Arne Hustvedt
IKT-leder og lærer
tor@tomb.no
Steinar Bernes
IKT-medarbeider
steinar@tomb.no
Tonje Haugeto Stang
Sosialpedagogisk rådgiver
tonje@tomb.no
Arne Høyås
Karriererådgiver - lærer i naturforvaltning
arne@tomb.no

Lærere og assistenter

Egil Andersen
Assistent
egil@tomb.no
Hans Kristian Bakke
Assistent
hansk@tomb.no
Olav Barmen
Lærer kjøretøy
olavb@tomb.no
Torunn Båtvik
Lærer i historie, samfunnsfag og spes.ped
torunn@tomb.no
Inger Johanne Dahl-Polias
Lærer i norsk, samfunnsfag, kristendom - i permisjon
Ole-Jørgen Forsetlund
Innleid praksislærer
Lars Olav Freim
Lærer i skogbruk
lars@tomb.no
Tormod Gaustad
Vaktmester og assistent
tormod@tomb.no
Sidsel Marie Gjerlaug
Lærer i kristendom, plantefag og husdyr
sidselmarie@tomb.no
Beate Goldschmidt-Gjerløw
Lærer i sosialkunnskap
beate@tomb.no
David Goldschmidt Giuliani
Lærer i spansk og engelsk
Stein Grimsrud
Lærer i matematikk og geofag
stein@tomb.no
Ole Marius Grønlien
Lærer i økonomi
ole@tomb.no
Mari Engeland
Lærer i naturfag
mari@tomb.no
Kari Koppang Fuglevik
Lærer
karikf@tomb.no
Tore Framstad
Lærer i husdyrfag - professor em.
toref@tomb.no
Runo Haug
Lærer i skogbruk og matematikk
runo@tomb.no
Guro Saurdal Heen
Lærer i friluftsliv, naturfag, naturbruk
guro@tomb.no
Helge Heen
Internatleder og lærer
helgeh@tomb.no
Eirin Cathrine Huseby
Lærer i matematikk, naturfag, kroppsøving
eirin@tomb.no
Lars Henrik Høiom
Faglærer byggfag
larsh@tomb.no
Kåre Øystein Høye
Faglærer i kjøretøy
oystein@tomb.no
Berit Jakobsen
Assistent
beritj@tomb.no
Trond Jarlstad
Lærer i kroppsøving
trond@tomb.no
Inger-Helen Kiil Jenssen
Lærer i norsk
inger@tomb.no
Roar Johansen
Lærer i byggteknikk
roar@tomb.no
Jørgen Kvarme
Stallmester og faglærer i hest
jorgen@tomb.no
Jan Ove Lidi
Innleid praksislærer
Håkon Filip Lindquist
Lærer i kristendom.
hakon@tomb.no
Knut Christen Mamen
Lærer i norsk
mamen@tomb.no
Marita Melheim
Lærer i hestefag
Gunnar Moslått
Lærer i teknikk og industr. produksjon
gunnar@tomb.no
Gunnar Nilsen
Faglærer i byggteknikk
gunnarn@tomb.no
Odette Sama Olivares
Spansklærer
odette@tomb.no
Astrid Langmoen Olsen
Lærer
astrid@tomb.no
Monica Olsen
Spes.ped-koordinator
monica@tomb.no
Dag E Sandli
Lærer i plantefag og økonomi
dag@tomb.no
Torhild Johanne Sanne
Lærer i norsk og samfunnsfag
Inger Janet Sandsmark
Lærer
ingerj@tomb.no
Helge Solbrekke
Lærer i anleggsteknikk
Silje Therese Skau
Lærer
silje@tomb.no
Marte Solum Strand
Lærer i norsk, samfunnsfag, historie
marte@tomb.no
Maria Lorentzen-Spydevold
Lærer i norsk, samfunnsfag, engelsk
Per Erik Tofteberg
Innleid praksislærer
Ole Kristian Unnerud
Lærer i byggteknikk
olek@tomb.no
Oddbjørg Vastveit
Assistent
oddbjorg@tomb.no
Jo Bertil Værnesbranden
Timelærer i samfunnsfag
Einar Østmo
Lærer
Astrid Skjolden
Lærling i stallen
Frida Hammeren
Lærling i stallen

Internat og renhold

Eileen Elisabeth Werner
Kokk og kjøkkensjef
eileen@tomb.no
Britt Nerheim With
Husmor/husøkonom
britt@tomb.no
Turid Madsen
Kokk
Liv Sveung
Kjøkken
Heidi Østby
Kjøkken
heidi@tomb.no
Marit Grønli
Kjøkken
Hilde Tømmerholen
Kjøkken
Lisbeth Grimstad
Renhold
Liv Wesnes
Renhold
Cecilie Foss
Renholder
cecilie@tomb.no
Malin Olstad
Renhold
Tone Nielsen
Renhold
Tove Pettersen
Renhold
Anne Lise Torp Andreassen
Kjøkken

Drift

Knut Huseby
Plassjef
knut@tomb.no
Olav Røyneberg
Gårdsdrift
olavr@tomb.no
Haakon Aamodt
Gårdsgutt
Haakon@tomb.no
Arne Juvkam
Grisehus og sagbruk
arnej@tomb.no
Henriette Lyche Røed
Instruktør grisehus.
henriette@tomb.no
Asbjørn Røyneberg
Fjøsmester
asbjorn@tomb.no
Svein Olstad
Instruktør fjøs
svein@tomb.no
Tormod Gaustad
Vaktmester og assistent
tormod@tomb.no
Knut Harald Nilsen
Vaktmester og assistent
Knuthn@tomb.no
Rune Halvorsen
Vaktmester og lærer - i permisjon skoleåret 17/18
runeh@tomb.no