Undervisningslokaler og internat stenges – nettbasert undervisning starter.

Undervisningslokaler og internat stenges

Det er i dag besluttet at Tomb vgs stenger undervisningslokaler og internat etter pålegg fra nasjonale myndigheter. Undervisningen fortsetter og flyttes over til nettbasert kommunikasjon.

Informasjonsskriv til elever og foresatte ligger ute på skolens læringsplattformer; Teams og iSkole. Skolens telefoner vil være bemannet i skolens åpningstider, og personalet leser epost som vanlig. 

Alle arrangement og aktiviteter i skolens lokaler avlyses i stengt periode.
Tomb, 12.03.2020