Trippel-seier til Tomb i Husdyrtreff

Tre elevgrupper fra Tomb tok seieren i hver sin kategori. De vant både "melk", "sau" og "svin".

I alt 201 elever fra 13 naturbruksskoler deltok i årets konkurranse. Under årets eksamensfest på Tomb var Trond Reierstad, styreleder i Tine - og tidligere Tomb-elev!, til stede for å dele ut prisene.

Elevgruppa som vant oppgaven om melkeproduksjon skulle blant annet vurdere og tolke årsutskrift fra Kukontrollen og svare på spørsmål knyttet til fruktbarhet og storfeavl.
Bilde: MELKEPRODUKSJON - se bildeserie fra premieutdelingen.
Foran fra venstre: Hans Jørgen Østby, Svinndal, Frederic Granberg Wold, Rakkestad, Tuva Hagberg Andersen, Fredrikstad, Ingebjørg Løset Øpstad, Fredrikstad, Karen Anne Bolli Halås, Eide, Nordmøre. Foran: Husdyrlærer Tore Framstad til venstre og Trond Reierstad.

Oppgaven om sau bestod i å hjelpe en ung trønderbonde med å forbedre produskjonsresultatene. 
Bilde: SAU - se bildeserie fra premieutdelingen.
Fra venstre: Thea Orset, Kråkstad, Ingvild Engvik Averøy, Jørgen Ødegård, Marker, Helene Mølmen, Asker. Foran: Husdyrlærer Tore Framstad til venstre og Trond Reierstad. 

Elevene som leverte den beste oppgaven om svin, begrunnet og vurderte mange tiltak som kan settes i verk for å forbedre resultatene i svineproduksjonen.
Bilde: GRIS - se bildet ovenfor - fra premieutdelingen.
Fra venstre: Serina Orstad Waldeland, Vigrestad, Dagny Eline Hagen, Svarstad, Maren Kvalevåg. Kvelde. Foran: Husdyrlærer Tore Framstad til venstre og Trond Reierstad. 

Hva er Husdyrtreff?

"Husdyrtreff" er en konkuranse laget for naturbruksskoler i hele landet. Konkurransen har vært arrangert i mange år. TINE, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr er arrangør. Det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981 - 82 og har vært arrangert i alle år siden.

Rekordoppslutning

I år var det veldig stor interesse for årets Husdyrtreff. Hele 201 elever fra 13 landbruksskoler var med i årets konkurranse. Det er 28 flere enn i fjor, og hele 48 oppgaver var sendt inn til evaluering. Tomb har også vunnet mange priser tidligere.