Går sammen - overnatter sammen

SAMMEN om å; gå, lage mat, spise, sette opp gapahuker, le, tulle, sove...  Overnattingsturen til nærområdet Oven ble en flott oppstart  for elever i naturbruk og studiespesialisering.  - For en flott gjeng, var første kommentar fra en av lærerne da turen var tilbakelagt.
Å bli kjent og finne tonen legger grunnlaget for god læring! På Tomb gleder vi oss til kommende skoleår - sammen med 260 elever! 

Se bildeserien fra Markus Østenstad - miljøarbeider