Bli kjent-tur første skoleuke

Vg1-elevene gjorde mye sammen første skoleuke. De var blant annet sammen på overnattingstur. Sammen kokte de lapskaus i ei stor bryggepanne, og sammen bygde de gapahuk for nattely. Sammen gjorde de mange ting utover natta før de neste dag ruslet hjem til Tomb siste skoledag første skoleuke. Skoleåret var godt i gang!

Nye i internatet
Susanne og Marius har for første gang flyttet hjemmefra og synes internatskole er en fin start. –Det er veldig sosialt her på Tomb, og trengs hjelp til leksene, kan vi bare banke på naborommet. -Det var litt rart å komme som helt ny elev, men i løpet av den første dagen, var vi allerede en stor gjeng. Og så er det ikke så veldig «klasseforskjell» her; de eldre elevene ser ikke ned på de yngre. De sier hei og tar godt i mot oss nye! Det liker vi veldig godt ved Tomb, sier Susanne og Marius.

Bilde: Susanne og Marius har sammen med 90 andre Vg1-elever vært med på "bli kjent-tur".