Vinnere av husdyrtreff

Elever fra Tomb vant igjen to av klassene i årets HUSDYRTREFF. En gruppe elever fra agronomklassen i Vg3 vant klassen STORFE kjøttproduksjon (se bilder og navn i bildetekst), mens en gruppe i husdyr fordypning i landbruksklassen Vg2, vant klassen SAU.

HUSDYRTREFF er en tevling som er laget for naturbruksskoler over hele landet. Husdyrorganisasjonene Tine, Nortura, Norsvin, Tyr og Geno inviterer hvert år til konkurranse. Oppgavene som skal besvares, er tatt ut fra reelle problemstillinger innen produksjonen i bransjen. - Det er mange og omfattende problemstillinger som skal løses, og elevene på Tomb har jobbet lenge og grundig med besvarelsene, forteller deres husdyrlærer Tore Framstad. Fra juryen blir det meldt at andre elevgrupper fra Tomb lå tett opptil gruppene som gikk av med seieren. Det ble også tre andreplasser til våre elever - i gruppene sau, gris og egg-produksjon og fire tredjeplasser - i gruppene storfe kjøttprodusjon, storfe mjølkeproduksjon, gris og eggproduksjon. Vi gratulerer med de flotte resultatene!  Representanter fra hudsdyrorganisasjonene vil være til stede under årets eksamensfest for å premiere vinnerne.

Bilde vinnere «storfe kjøttproduksjon»
Vinnerne er elever i Vg3 landbruk, agronomklassen. Foran fra venstre: Fjøsmester Asbjørn Røyneberg og elev Eivind Eime Reime fra Ræge i Rogaland. Bak fra venstre: Instruktør Svein Olstad og elevene Brit Therese Kristiansen, Kvalavåg, Kari Mørck, Ski, Helene Mølmen, Tranby, Roald Breivik, Hommersåk og deres lærer i husdyrfag fordypning Tore Framstad.

Bilde vinnere «sau»
Vinnerne er elever i Vg2 landbruk - i fordypningsfaget husdyr. Foran fra venstre: Fjøsmester Asbjørn Røyneberg og elev Olav Andreas Arntsen fra Ballangen. Bak fra venstre: Instruktør Svein Olstad, elevene Signe Elisabeth Grepperud fra Spydeberg og Eivind Berg fra Kjeller. Til høyre deres lærer i husdyrfag fordypning Tore Framstad.