Elevene i naturforvaltning har vært med på å klargjøre Akersbekken for ørreten.

Tombelever gjør innsats for sjø-ørreten

 

 

Elevene i faget Naturforvaltning, Vg3 studieforberedende, på Tomb har gjort en innsats for ørreten i Akersbekken ved Tomb i Råde. Etter forespørsel fra RJFF (Råde Jeger- og Fiskerforbund) stilte 25 elever en skoledag med ATV, motorsag, spader, jernriver og krafser. Her skulle det som stopper ørreten, fjernes.

I tillegg stilte grunneier og flere medlemmer av RJFF med traktor og minidumper. I løpet av noen timer var de viktigste delene av bekken gjort i stand og gytegrus lagt ut. Bekken er nå klargjort for ørreten som ankommer for å gyte i midten av oktober.

Ørretbekken – en unik læringsarena

Lærer Arne Høyås sier dette er en unik læringsarena i forvaltningen av kulturlandskapet. I Akersbekken denne dagen fikk de en innføring og erfaring i hvordan en ørretbekk skal forvaltes. Elev Selma Marie Fossum Hurlen fra Tistedal synes en slik praktisk tilnærming er veldig interessant å ta del i. Snart skal hun og de andre i klassen gruppevis reise til noen av elevenes hjemgårder for å lage en skjøtselsplan for kulturlandskapet, og hvor ørretforvaltning kan være en del av en slik plan.

-Dette er et komplekst fagområde der det skal optimaliseres for både landbruk og fisk. Det skal praktisk tilrettelegges slik at landbruk og fiskeforvaltning kan gå hånd i hånd. Et utrolig interessant fagområde, sier naturbrukslærer Arne Høyås.

Sjøørretriket
Åtte måneder har gått siden prosjektet «Sjøørretriket» ble iverksatt av Norges Jeger- og Fiskerforbund med midler fra Sparebankstiftelsen. Allerede nå bærer sjøørreten frukter av det gode arbeidet som har blitt gjort i og rundt bekkene, informerer NJFF.

Det har pågått et omfattende kartleggingsarbeid med tilhørende planer for habitatforbedrende tiltak, og flere hundre tonn stein og grus er tilført et stort antall bekker! Så langt har man jobbet seg systematisk rundt Oslofjorden fra Halden mot Oslo. Om lag 40 sjøørretførende bekker har vært befart sammen med lokalforeninger på østsiden av fjorden. I samtlige er det utarbeidet planer for habitatforbedrende tiltak. I tillegg er det gjennomført flere typer oppdrag og arrangert ulike aktiviteter.
Hovedmålet er å styrke sjøørretbestandene i Oslofjorden og Skagerrak ved å restaurere og forbedre sjøørretvassdrag.

Sjøørretriket består av seks fylkeslag, 26 kommuner, om lag 40-50 foreninger og et ukjent antall bekker. Området strekker seg fra Hvaler til Portør og nedslagsfeltet er fylkene Viken, Oslo, Vestfold og Telemark. En betydelig innsats over mange år er allerede lagt ned i de aktuelle fylkene. 
Mer å lese her: https://www.njff.no/fiske/sjoorretriket

Foto: NJFF og Tomb vgs