Tomb Kirke

Tomb kirke, vår aller nærmeste nabo, betyr mye for oss. Her samles vi ved skoleavslutninger, høytider og til månedlige kveldsmesser. De forskjellige kristendomsklassene har årlig også en samling i kirken med prest Per Willy Wilhelmsen. Her får elevene en innføring i symbolikk rundt kirkerommets form, innhold og utsmykning, og hvilken betydning alt har, og har hatt gjennom århundrer, for mennesker som søker kirken. I går var det noen av årets Vg1- og Vg2-klasser sin tur til å få del i denne opplevelsen.