Tomb Dagsverk

Det har vært Tomb Dagsverk denne uken. På Tomb og rundt omkring i lokalmiljø jobbet elever for å støtte et prosjekt i Bangladesh knyttet opp til Northern Development Foundation, en lokalt forankret organisasjon.
Bangladesh er et lite land med svært høy befolkningstetthet. 2/3 av landets befolkning er sysselsatt i landbruket. Delvis ved selvbergingsjordbruk på små jordlapper, og delvis som arbeidskraft på plantasjer som produserer ris, bomull og jute. Kampen om landbruksarealer er stor, og den sterkeste vinner ofte denne drakampen. Normisjon støtter Northern Development Foundation (NDF) som arbeider for å redusere «landgrabbing» (tyveri av eiendom av sterke aktører) og sosial undertrykkelse av minoritetsgrupper. De fremmer og kompetanseutvikling og etablering av inntektsskapende arbeid. NDF jobber kontinuerlig for å styrke urfolk, som santalene, og kvinners rettigheter og muligheter.
Gjennom dette prosjektet hjelpes lokalbefolkningen til å hjelpe seg selv, med de prosjektene som til enhver tid er viktigst for dem. Elever og ansatte på Tomb støtter og heier på slike prosjekt!

Bilde: Håkon i agronomklassen (Vg3), Aurora fra Vg1 studspes, Ingolv fra Vg1 bygg-og anleggsteknikk og Knut Audun fra Vg2 anleggsteknikk raker løv på Tomb i dag for å skaffe midler til dagsverkprosjektet.