Før landbruks- og matminister Olaug Bollestad holdt dagens tale under årets eksamensfest, møtte hun tre klasser med sterkt engasjement for landbruk.

Statsråden engasjerte

Både elever og minister hadde mye på hjertet da de møttes for å snakke om utfordringer i dagens landbruk i forkant av skolens eksamensfest lørdag 15. juni. Statsråden snakket et språk alle forstod, og det var tydelig at hun kom på god bølgelengde med elevene. Hun lyttet godt til alle som tok ordet og sa hun var avhengig av slike innspill. Så håpes det at kloke ord fra framtidens bønder også vil ha innflytelse i hennes videre arbeid både i Storting og departement. Den politiske skoletimen ble avsluttet med stor applaus!