Samfunnsfagtime med Morten Jentoft

06.11.2017
 
 
 
 
<
>

Mange spennende tema var oppe da NRKs utenrikskorrespondent Morten Jentoft tok elevene med på en Russland-reise i dag. Omlag 100 elever i samfunnsfag var samlet i auditoriet for å høre den kunnskapsrike journalisten, forfatteren og foredragsholderen formidle kunnskap om landet han kjenner svært godt. Engasjerte elever stilte spørsmål om indre politiske forhold, forbindelser mellom USA og Russland, forholdet Trump - Putin og om trusselbilder i verden i dag.Takk til Morten Jentoft for en interessant skoletime!