Praksis er viktig på veien til å bli agronom.

Praksis - en nødvendighet

Landbruksklassen, Vg3 landbruk, har praksisdag i gårdsbruket på Tomb hver mandag. Klassen er fordelt i grupper som alternerer mellom de ulike avdelingene. Praksispartiet i fjøset mandag 25. februar hadde blant annet i oppgave å kartlegge kuas gode og dårlige egenskaper for å kunne lage en god avlsplan, en viktig øvelse. På Tomb benyttes også GS, genomisk seleksjon som det heter, i NRF-avlen.

- Praksis er en viktig og nødvendig del av udervisningen. Dessuten møter vi her på Tomb elever med husdyrerfaring fra hele landet. Det er veldig nyttig å lære om hvordan ulike driftsformer fungerer på forskjellige steder. I tillegg får vi jo et nettverk som vil bety mye videre i livet, sier Signe Elisabeth Grepperud fra Spydeberg og Njål Njærheim fra Nærbø, elever i landbruksklassen 2018-2019. 

-Elevene trives i fjøset, og vi ser hvor viktig erfaring med både dyr og tekniske løsninger er for den enkelte. Dessuten er gruppesamarbeid med utveksling av ideer og samhandling en viktig del av praksisøvelsene, sier instruktør Svein Olstad.


Bilder: Praksisøkt i fjøset.

Bilde 1: Fra venstre: Signe Elisabeth Grepperud, Spydeberg, Sivert Solbakk, Sandane, Hans Jørgen Kvilesjø, Spydeberg.
Bilde 2: Bak fra venstre: Sivert Solbakk, Sandane og August Schultz, Gardvik. Foran fra venstre: Signe Elisabeth Grepperud, Spydeberg, Hans Jørgen Kvilesjø, Spydeberg, Njål Njærheim, Nærbø.
Bilde 4: Fra venstre: Njål Njærheim, Nærbø og Signe Elisabeth Grepperud, Spydeberg.

Les mer om Vg3 landbruk HER. Søknadsfrist 1. mars. Spørsmål? Kontakt oss på tif 69 28 30 00