Tomb utdanner fremtidas bønder som vet å ta vare på de livsviktige insektene.

Pollinerende insekter får mat og bolig på Tomb

Mandag 13. mai hadde naturbrukselevene fokus på pollinerende insekter og hvorfor det er så viktig å ta vare på dem. Elevene i 3A bygde hoteller som både ble hengt opp på skolen og som de fikk med seg hjem. Lærer Guro Saurdal Heen forteller at det blir færre og færre villbier fordi de sliter med å finne pollen og nektar og egnede plasser for egglegging. Ved å henge opp insektshotell hjelper vi dem på en enkel måte, og Heen oppfordrer flere til å gjøre det samme.

Lærer Sidsel Marie Gjerlaug sier det helt enkelt; vil vi ha mat, må vi lære opp fremtidas bønder som ser det hele bildet. Det betyr at vi dyrker mat på en bærekraftig måte, og sørger for at vi har planter som pollinerende insekter trenger. Elevene har plantet ulike vekster som blomstrer på ulike tider gjennom sommerhalvåret, for å sørge for mat til insektene. I dag ble det også sådd en «gammeldags blomstereng» som blir et vakkert skue i parken og livsviktig næring for insektene – og for oss. For uten dem blir det ikke frukt eller bær, og til syvende og sist, ikke vekster å spise for mennesker. Dette blir vinn-vinn, vi tar vare på artsmangfoldet, og insektene hjelper oss med pollinering av nyttevekster.