Første steg i bygging av nytt grishus er i gang. I løpet av sommeren skal gammelt grisehus, tårnsiloer, møkkakum og gamle "Arken" rives før areal klargjøres. På ettersommeren starter selve byggingen.

Nytt grisehus på gang

Prosjekt nytt grisehus er i gang. - Gris skal fortsatt være en del av husdyrproduksjonen og en viktig del av undervisningen på Tomb, sier styreleder Jarleif Nordheim. -I dag er TOMB en av landets største når det gjelder yrkesutdanning i landbruk, og vi skal fortsatt være en ledende videregående skole i naturbruk. Gris, i tillegg til storfe og sau, skal være med videre. Nå er det på høy tid med nye lokaliteter for grisen.

Plass-sjef Knut Huseby forteller:
De konkrete planene for drift er full konsesjon med purker og fremfôring av all slaktegris. 7 ukers puljedrift med 3 x 16 purker er produksjonsgrunnlaget. Både Nortura og Norsvin har vært med oss underveis og gitt råd om produksjon og løsninger. NLR har også bistått oss i kontraktarbeid og byggeledelse. 

Tomtevalg
Det nye grisehuset skal plasseres nedenfor det gamle, parallelt med stallen (tidligere det gamle storfefjøset). I løpet av sommeren skal gammelt grisehus, tårnsiloer, møkkakum og gamle "Arken" rives før areal klargjøres. På ettersommeren starter selve byggingen. Mye av årsaken til dette valget er gode grunnforhold med fjell, og vi unngår også minst mulig matjord. Geotekniker har gjort grunnundersøkelser som er nødvendig i slike saker.

Samarbeid med Fiskå Mølle
Det vi også gleder oss til med nytt grisehus, er å starte et samarbeid med Fiskå Mølle som skal engasjere seg i fôringsforsøk. Dette er et langsiktig prosjekt som vil øke vår faglige kompetanse og bli veldig bra for vår produksjon, givende for våre ansatte, og ikke minst lærerikt og spennende for våre elever å ta del i.

Gi kunnskap og øke motivasjonen
Vi skal lære opp kommende generasjoner i dyrehold og sørge for at rekruttering til landbruket blir av god kvalitet. Vi trenger ungdommer som har lyst til å drive landbruk, og da må vi også være med på utviklingen og vise at det skal satses på norsk landbruk. 

Nye griser inn
Den siste grisen forlot et gamle grisehuset i uke 23, og når tiden kommer for å starte ny produksjon, må alt dyremateriale kjøpes inn nytt. Det er fordi Tomb skal være en SPF-besetning. Huset skal fylles med nye smittefrie purker.

Liten støtte til friskoler
Tomb mottar som friskole 85% av det offentlige skoler får til skoledrift, og i tillegg svært lave beløp til anskaffelser av skole- og driftsbygg. Fylkene bruker store beløp på skolebygg, mens det for friskoler ikke finnes tilsvarende midler. Skolen må finne andre løsninger, og en finansieringsplan er nå på plass.  Ved alle byggeprosjekter siden skolestart i 1939 har givere og Tomb-venner støttet oss. Også denne gang håper vi mange ser muligheten til å kunne gi en støtte, mindre eller større beløp. -Selv om produksjonen bidrar godt økonomisk, trengs det støtte for å avlaste finansieringen. I den forbindelse har skolen satt i gang en innsamlingsaksjon. Alle som gir et minimumsbeløp på 1000 kr,-, får en svinaktig flott t-skjorte T-skjorte som kvittering. Gaven gir skattefradrag. 

Følg byggeprosessen her: https://tomb.no/webkamera/

Bildetekst - hovedbilde: Nytt grisehus er det store samtaletemaet for tiden. Her går samtalen utenfor det gamle grisehuset som snart skal rives. Fra venstre plass-sjef Knut Huseby, ansvarlig for grisehold Arne Juvkam, styreleder Jarleif Nordheim, rektor Morten Thomassen og instruktør Ivar Holen.