Nye treningsnivåer med simulator

Moderne undervisningsmetoder er viktig for å utdanne elevene til å bli gode sjåfører. Annleggssimulatoren føles som å kjøre ekte maskiner, utfordrer elevene på tid, presisjon og HMS. Simulatoren er lånt av Okab Meff. Se video ved å trykke på bildet.