Vg3 naturforvaltning har plantet nye eiketrær!

Nye eiketrær

Vi planter nye eiketrær! I samarbeid med Gunnar Bjar fra Fylkesmannen plantes nå 10 nye eiker i Verkenslund på Tomb, Østfolds største eikelund. Vg3 naturforvaltning v. Arne Høyås er ansvarlig for gjennomføringen.