Agronomelever til topps i FJØRFE under årets HUSDYRTREFF.

Mer om husdyrtreff-vinnerne fra TOMB

Årets vinnere av Husdyrtreff FJØRFE  ble presentert med bilder etter årets eksamensfest. Her kan du lese mer om elevene i vinnergruppa og se resultatlistene for de andre gruppene fra TOMB som også presterte så bra! 

Lars Martin Uvaag (til venstre i bildet), 22 år, kommer fra Eidsberg i Østfold og er vokst opp på gård med melk, kjøtt og kornproduksjon. Fra tidlig alder ble Lars Martin svært interessert i landbruk og har deltatt aktivt hjemme på gården. Han er utdannet tømrer ved Mysen videregående skole og har jobbet tre år i et lokalt tømrerfirma før han dette skoleåret valgte å komplettere utdanningen med agronomutdannelse. Nå starter han som selvstendig næringsdrivende innen tre- og betongfaget. På sikt er målet å kombinere dette med å være bonde. -Jeg ser lyst på en framtid i landbruket, sier Lars Martin.

Hans Jørgen Kvilesjø (til høyre i bildet) er også tømrer, utdannet ved Tomb. Dette året kom han tilbake til skolen for å skaffe seg nødvendig kompetanse i landbruk. Hans Jørgen er 19 år og kommer fra Spydeberg. Han er også oppvokst på gård. I tillegg til konrproduksjon startet familien med kyllingproduksjon i 2013. Hans Jørgen sørger for å skaffe seg bredde innen landbrukskompetanse; i tre og et halvt år har nå jobbet som avløser på et økolologisk melkebruk.

Knut Anders Simenstad (midt i bildet), 30 år, kommer fra Sel i Gudbrandsdalen. Han er også oppvokst med jordbruk, hovedsakelig korn- og potetproduksjon, og uten husdyr. Knut Anders er utdannet bilmekaniker, bilskadereparatør og billakkerer og har litt forskjellig yrekserfaringerfaring, blant annet fra Ungdom i Oppdrag, med både Disippeltreningsskole og bibelskole. Muligheten til å ta over hjemgården etterhvert er grunnen til at Knut Anders valgte agronomutdannelse på Tomb. - Jeg hadde lite kunnskap og erfaring med husdyr fra før, men dette skoleåret har vært veldig lærerikt, nyttig og ikke minst hyggelig, sier Knut Anders som anbefaler alle som har mulighet, til å velge agronomutdannelse på Tomb. 

Flotte plasseringer også av andre grupper fra Tomb:

2. plass i storfe- og melkeproduksjon: Sivert Solbakk, Magnar Skaug, Anna Helen Dæhlen Gjønnes, Olav Andreas Arntsen - elever i agronomklassen, Vg3

3. plass i storfe- og melkproduksjon: Linn Irene Holm Drillstad, Kjerstin Marlene Frøyland

2.plass i storfe- og kjøttproduksjon: Helene Ouff, Bertine Gadøy Romfog, Inger Skårland, Synne Kallerød Jakobsen - elever i Vg2 landbruk

3. plass i storfe- og kjøttproduksjon: Eivind Berg, Steinar Foss, Martin Mjølnerød, Tobias Langvold

2. plass i saueproduksjon: Ambjørg Uverud, Elise Henriksen Skaug, Thorvald Kornerud - elever i Vg2 landbruk

3. plass i saueproduksjon: Morten Grødem, Daniel Rønneberg, Njål Njærheim - elever i agronomklassen, Vg3

Bilde nr 3 viser årets agronomklasse fra Tomb.

Det blir også en stor agronomklasse på Tomb kommende skoleår. Mulig det kan være to - tre ledige plasser. Ta kontakt med skolen på tlf 69 28 30 00 mellom kl 09 - 14 nå i skoleferien eller send en e-post til post@tomb.no

NORTURA skriver om vinnergruppa i FJØRFE:

Gruppa har besvart en oppgave med temaer fra både egg- og kyllingproduksjonen.

Innen eggproduksjonen ble de utfordret til å komme med forslag til hvordan man best skal unngå at høner i frittgående systemer skal legge egg utenfor redet. Videre ble de utfordret til å komme med gode fagråd for å oppnå god luftkvalitet i hønsehus, med sikte på både god dyrevelferd for hønene og godt arbeidsmiljø for røkteren.

Oppgaven i år har mye fokus på målvekt i kyllingproduksjonen, altså en oppgave med stor vekt på management. Gruppa er utfordret på å vurdere resultater fra to kyllinghus med ulike resultater. Videre er dødelighet og dyrevelferd viktige elementer i oppgaven.

I år er for første gang en av oppgavene helt lik uavhengig av valg av dyreslag.

Gruppene er utfordret på å lage en smittevernplan for et husdyrhold. Dette er svært aktuelt i år i forbindelse med at vi har fått en ny dyrehelseforskrift. Som alltid fikk gruppene en samvirkerelatert utfordring, dette året var det markedsreguleringsverktøy i eggproduksjonen som var tema.

Gruppen har besvart utfordringene på en utmerket måte, og viser at de innehar høy grad av kompetanse innen fjørfebasert husdyrhold.

Videre forteller NORTURA dette om HUSDYRTREFF:

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.  De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring.

13 skoler og i underkant av 200 elever deltok på årets husdyrtreff-tevling. Totalt ble det i år levert inn 61 oppgaver, noe som er rekordhøyt (til sammenligning ble det levert inn 45 oppgaver i 2018).

28 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 13 på storfekjøttproduksjon, 11 på saueproduksjon, 6 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 48 oppgaver fra ordinære elever og 13 oppgaver fra voksenagronomelever.

Vi har fått inn en rekke gode besvarelser og det er gledelig å se at det i toppsjiktet er mange flinke elever som har lagt inn masse tid og arbeid med oppgavene.