Elevene i naturforvaltning har lagt ut grus for ørreten som skal opp å gyte i Møllebekken.

Liv i Møllebekken

Gytegrus til ørreten
-Her er det gode forhold som aldri før. Det er god vegetasjon som gir både skygge og mat til ørreten, sier naturforvaltningslærer Arne Høyås ved Tomb vgs om Møllebekken som renner gjennom Råde kommunes og Tombs arealer. Elevene i skolens naturforvaltningsklasse har nylig, sammen med representanter fra Råde Jeger og fiskeforening, lagt ut gytegrus i bekken. Det nærmer seg gytetid, og sjøørreten vil sannsynligvis komme i løpet av kort tid. I deler av bekken i kommunens område, er det for lite gytegrus, og elevene var derfor med på å frakte ut grus og lage terskler. Møllebekken skal være en av de beste ørretbekkene i Østfold, og Arild Kristiansen, leder i Råde Jeger- og fiskeforening, forteller om mye ørret i bekken i fjor. Nå er de spente på høsten som kommer. Mange faktorer spiller inn, f. eks vannmengde eller om selen i fjorden kan ha spist mye av ørretbestanden.

Frodig vegetasjon og fine forhold for ørreten
Mange husker Møllebekken ved Tomb etter rettsaken grunnet tiltak som ble utført på Tombs områder for å bedre levekårene for fisken. -Det ble påstått en langvarig skade på 20-25 år, men allerede i fjor fikk vi bevis på at tiltakene som ble utført var av det gode, sier Knut Huseby på Tomb. -Det var mye ørret i bekken, og vi har fått en bekk med frodig vegetasjon og fine forhold for fisken som skal opp å gyte. Det viser blant annet filmen som ble tatt opp i fjor.

Se bildeserie: Her får elever oppleve naturforvaltning i praksis.

Se filmen om ørreten som spretter i Møllebekken her - klikk på bildet:


Fotograf: Knut Harald Nilsen, Tomb.