Les siste nr av Tomb Bandet

Les om;  
Elever som skrur gamle traktorer, årets store agronomklasse, studspes-elever på historietur til Gjellestad og mye mer.
Les tomb bandet her: 8495TB nr 2 - des 2020 web.pdf

 

Tomb-bandet er skolens nettverksblad som nylig ble sendt alle tidligere Tomb-elever og andre som ønsker å støtte Tomb. Kontakt Tomb dersom du ikke mottar bladet, men ønsker å få det tilsendt; post@tomb.no

TAKK FOR  GAVER
Ved hver utgivelse følger en giro hvor det er anledning å gi en gave til et prosjekt ved skolen. Denne gang spør vi om støtte til klappstoler i skolens auditorium. De gamle utslitte stolene fra 1964 trenger å bli skiftet ut. 8502Giro Tomb Bandet des 2020.pdf
Økonomien på skolen må driftes slik at vi har penger til vedlikehold, men allikevel er vi avhengig av givere som støtter oss. Fylkene bruker store beløp på skolebygg, mens det for friskoler ikke finnes tilsvarende midler. 
Konto-nr: 3000 18 62185
ViPPS kan også benyttes: 107822 Merkes GAVE KLAPPSTOLER og givers adresse.