Blant flere gode kandidater var det Vg1-eleven Johannes Tjelmeland fra Leirsund, som trakk det lengste strået og ble kåret til vinner av Naturbrukstipendet 2020.

Johannes vant Naturbrukstipendet 2020

Applausen var stor da Ole-Christian Løchen fra Skogselskapet i Østfold ankom skoleårets avslutning og utdelte prisen på 8000 kr og leste begrunnelsen for at nettopp Johannes Tjelmeland fikk denne.

Kriteriene for tildeling handler blant annet om praktiske ferdigheter, evne til fordypning, nøyaktighet, innsats og pliktoppfyllelse, samt holdninger til og behandling av dyr, natur, medlever og mennesker i skolehverdagen. Midlene til stipendet hentes fra landbruksavdelingen til Fylkesmannen i Oslo & Viken og Landbruksselskapet i Buskerud og Østfold. Etter fylkessammenslåingen i 2020, fikk også Tomb og andre naturbruksskoler i Akershus og Østfold muligheten til å bli med i denne konkurransen som Buskerud har vært en ordning i Buskerud. Stipendiet deles ut til en elev per skole dersom det kvalifiserte kandidat

Denne flotte omtalen av Johannes Tjelmeland ble lest opp før han kunne gå på scenen for å motta prisen: Johannes utmerker seg spesielt som voksen, pålitelig og seriøs, også sammenlignet med andre meget dyktige elever på Vg2 og Vg3. I tillegg til å være pliktoppfyllende, har han vist stort engasjement i fagene. Han har utviklet gode praktiske ferdigheter i fagene teknikk, planteproduksjon og husdyr og som da er gjenspeilet med karakteren 6 i faget agronomi. Han er faglig sterk og viser gode holdninger i alle sine programfag. Han er engasjert og ser helheter, og er den i gruppa som blant annet tar initiativ til opprydning etter endt praksis-økt. I tillegg til dette gir han også, på eget initiativ, hjelp til sine medelever, for eksempel i matematikk.

Skolen gratulerer og er stolt over å ha Johannes Tjelemeland og mange andre flotte kandidater som kvalifiserer til en slik pris på skolen!