Innovasjonscamp om klimaløsninger i landbruket

14.11.2017
 
 
<
>

Bildet over: Vinnerlaget. Fra venstre: Helene MølmenKari Mørch, Pernille Grov Oskarsen og Simen Aleksander Måleng.

Innovasjonscamp for framtidas klimaløsninger i landbruket

Agronomklassen 3A på Tomb har deltatt i en nasjonal konkurranse om framtidas klimaløsninger for landbruket. Laget fra Tomb som oppnådde finaleplass, besvarte oppgaven med kreative forslag om hvordan metanutslipp kan reduseres i fjøset.  Filmen KUPROMP som vinnerlaget fra Tomb leverte, kan du se her

Innovasjonscamp
Elever på naturbruksskoler rundt om i landet har i høst deltatt i innovasjonscamper for å lete etter nye klimaløsninger for landbruket. Campen munnet ut i en oppgavebesvarelse, og vinnerbidragene fra hver skole har tevlet mot hverandre i en nasjonal finale. Av vinnerbidragene var det Mære Landbruksskole som vant konkurransen med sin automatiske rundballehenter  R-AUT.

 -Landbruksoppgaven har vært tøff og konkurransen svært jevn i toppen. Den automatiske rundballehenteren R-AUT trakk til slutt det lengste strået fordi løsningen har en god klimaeffekt og er langt på vei realiserbar, sa jurymedlem Bjarne Holm under tildelingen. Konkurransen ble arrangert av Naturbruksskolenes forening, Norges Bondelag og Landbrukets klima- og energisenter ved Mære i Trøndelag.

I den nasjonale juryen satt leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, Inger Solberg, divisjonsleder for bærekraft i Innovasjon Norge og Bjarne Holm, utviklingssjef i Felleskjøpet Agri SA.