Elever fra Tomb har i alle år gjort det godt i landskonkurransen Husdyrtreff, men i år slo de alle rekorder! Det ble landsvinnere i 4 av 5 produksjoner!

Husdyrtreff 2021

Husdyrtreff-tradisjonen 
Husdyrtreff har vært arrangert i mange år av organisasjonene Geno, Norsvin, Nortura, Tine og Tyr. Det startet som et prøveprosjekt vinteren 1981-82, hvor 2000 elever deltok fra 35 skoler. Husdyrtreff-organisasjonene inviterte elevene på Vg3 studieretning for landbruksfag og naturbruk og ettårig agronomkurs til å delta på Husdyrtreff-tevling i 2021. Vg2 elever var også invitert til å delta, selv om oppgavene ligger på Vg3-nivå.  

Kåring av vinnere 
Det kåres en landsvinner i hver produksjon (beste oppgave levert per produksjon på tvers av skoler), og en skolevinner per skole (beste oppgave levert fra hver skole på tvers av produksjon). Husdyrtreff er et opplegg for gruppearbeid med 2 til 5 elever i gruppa. Oppgavene er tatt ut fra reelle problemstillinger innen valgt produksjon.  

Husdyrtreff er godt egnet til å oppfylle flere kompetansemål i læreplanene for felles programfag Vg3, planter og husdyr, samt læreplan i økonomi og driftsledelse.  
 
Bildene viser vinnerne i de ulike klassene. De ble årets landsvinnere - gratulerer! 

Storfe - kjøttproduksjon: 
Vinnere i klassen storfe - kjøttproduksjon er elever i agronomklassen Vg3 ved Tomb vgs. Fra venstre: Louise Mathiesen, Sætre, Gjertrud Grytnes Jordet, Hedalen, Gudbrand Gamkinn, Gran, Hans Ole Grimsrud, Begna, Even Østeby, Slitu og lærer Tore Framstad. 
 

Storfe -melkeproduksjon  
Vinnere i klassen storfe - melkeproduksjon er alle elever i landbruksklassen Vg2 ved Tomb vgs. Fra venstre: Johannes Tjelmeland, Leirsund, Sigve Hansen, Vågaholmen, Emil Urnes, Fortun og lærer Tore Framstad. 

 
Svineproduksjon  
Vinnere i klassen svineproduksjon er alle elever i landbruksklassen i Vg2 ved Tomb vgs. 
Fra venstre Lars Kristian Berge Thoresen, Grimstad, Ingvild Gadøy Romfog, Rakkestad Oda-Kristine Solbrekke-Stemme, Rakkestad, Sara Kjensrud-Auren, Hedalen,  Embrik Øen, Geilo og lærer Tore Framstad. 
 

Fjørfeproduksjon 
Vinnere i klassen Fjørfeproduksjon er elever i landbruksklassen Vg2 ved Tomb vgs. 
Fra venstre: Esther Hjerpaasen Skøien, Hølen, Anne Øinæs Eriksen, Vestby, Selma Fossum Hurlen, Tistedal og lærer Tore Framstad. 

 

 

 
Tekst: Tore Framstad