Fra Harehjellen til Ravnsjøodden

En 35 kilometer lang gåtur ble en fantastisk opplevelse siste kuldeperiode i januar. Sammen med lærer Hans-Edvard Bragvin Linnes gikk elever i frilufstliv-gruppa fra Harehjellen i Sarpsborg til Ravnsjøodden i Svinndal, tur/retur. God mat og overnatting i lavvo var et av høydepunktene. Nydelig vær i 10 minus begge dager.

Friluftsliv kan velges både på naturbruk og studiespeialisering. Her legges det også til rette for å få brattkort, våtkort, livredningskurs og jegerprøven.