Fordypning veterinær med professor em. Tore Framstad har gitt meg mye spennende kunnskap, sier Victoria Bjerkli Johansen som snart starter som lærling i hesteklinikken ved NMBU. Victoria har vært naturbrukselev på Tomb, det siste året på heste- og hovslagerfag.

Fordypning veterinær - et populært fag

-Jeg har alltid hatt en drøm om å bli veterinær og er veldig interessert i skader og sykdommer som dyra kan få. Derfor tenkte jeg at fordypning veterinær kunne være en mulighet til å lære mer om dette og få et innblikk i hvordan en veterinær tenker når de diagnostiserer og behandler en pasient. På veterinær har jeg fått fordype meg i forskjellige temaer som interesserer meg og andre temaer som det er fint å vite mer om. Veterinær-timene var noe jeg alltid gledet meg til, da en del av tiden også gikk til samtaler og diskusjoner rundt tema vi lurte på. Kurset har gitt meg mye spennende kunnskap som jeg vil ha mye nytte av senere, forteller Victoria. -Til høsten starter jeg som lærling i hesteklinikken ved NMBU, noe jeg gleder meg veldig mye til. Her vil jeg nok få bruk for mye av det jeg har lært på Tomb, sier hun.

Lærer i fordypning veterinær, professor em. Tore Framstad (se bilder), forteller at fagets innhold blant annet handler om husdyrproduksjon og naturlig tilgrensende fagområder, som for eksempel avl og sykdom. I tillegg er det fordypning i smittebeskyttelse, smittevernplan, mikroorganismer, forebygging av sykdommer, zoonoser, dyrevelferd, dyreadferd og anatomi/fysiologi av viktige organer/organsystemer hos produksjonsdyra våre. Målet er at kurset skal gi et ekstra godt grunnlag for videre studier etter videregående skole.

Mange valgte faget I fjor, og det er også populært kommende år!

Les om alle de spennende mulighetene på naturbruk her:
https://tomb.no/studietilbud/naturbruk

Spørsmål? Kontakt oss på tlf 69283000 eler post@tomb.no