Fagdag for agronomklassen

Agronomklassen deltok i går på en fagdag knyttet til et samarbeidsprosjekt mellom NorJor og NIBIO, arrangert av NLR Øst i. Denne dagen var tema jordfruktbarhet og direktesåteknikk. Elevene syntes det var interessant å følge og observere arbeidseffektiviteten på fem ulike maskiner som ble presentert. Fokus var skåler kontra tinner og hva som gir best effektivitet. Feltvert denne dagen var Harald Bøhnsdalen, Skedsmo. Arrangør var Norsk landbruksrådgivning Øst.