Endelig innflyttingsdag!

En etter en svingte biler med full oppakking og nye elever opp foran internatet i dag. Mange elever flytter hjemmefra for første gang, og både elever og foresatte er spente på hva som venter i en ny skolehverdag og ikke minst hva et internatliv vil innebære. Ansatte var på plass for å ønske velkommen og delta i praktiske oppgaver. Etter registrering og tildeling av rom var det velkomst-samling i gymsalen - med varm mat i etterkant. I morgen tidlig starter skoleuka med fellessamlinger før alle skal portrett-fotograferes. Kontaktlærerne står klare til å møte sine klasser. Mye skal skje allerede første skoleuke. Vi er i gang - og vi gleder oss!