Konsertpianist Aksel Kolstad i samstemt duett med hest og sau.

Dyrebar konsert med Aksel Kolstad

Kolstad var tett på naturen da han i dag spilte klassisk piano for folk og dyr under løvtrærne i den historiske parken på Tomb. Han oppfordret elevene til å bruke naturen på en smart og innovativ måte og minnet oss om at framtiden ligger i våre hender - og at alt henger sammen. En magisk og spektakulær musikkopplevelse i fantastiske omgivelser, var kommentarene etter konserten.