Bastøy fengsel er det største lavsikkerhetsfengselet i Norge, med 125 insatte fordelt på 70 ansatte. Fengselet ble i 2007 verdens første humanøkologiske fengsel, som bygger sitt verdigrunnlag på tre grunnpilarer: økologi, humanisme og ansvarsutvikling. 

 

Bastøy fengsel

Hvert år får hesteklassen på Tomb en unik mulighet: se Bastøy fengsel fra innsiden. Vi blir tatt godt i mot når vi går ombord på båten som skal kjøre oss til Bastøy. Allerede her fikk vi hilse på de insatte, og høre hvordan de har opplevd Bastøy Fengsel. Mannen forteller om den tøffe tiden på lukket avdeling, og hvordan det påvirket psyken hans. Å komme til Bastøy var en helt annen opplevelde, sa han, hvor han får arbeidstrening, ansvar og lærer seg hvordan man skal fungere i et samfunn. Alt forbreder han på å bli en god medborger. 

Tre hester med vogn venter oss på Bastøy. Etter å ha levert fra oss telefoner, blir vi kjørt opp til kirken på Bastøy. Assisterende fengselsleder forteller oss om livet på Bastøy, hvilke fanger de har og hvordan det fungerer i hverdagen. Insatte har faste jobber, og arbeider med en rekke forskjellige ting; hest, garnteri, snekkerarbeid, høns, ku, sau, jordbruk, båt, kjøkkenet og matbutikk for å nevne noe. Her tjener de penger som de må bruke til å handle inn mat, slik at de har frokost, lunsj og kveldsmat. De tjener ikke mer enn 70kr dagen, og har ikke tilgang på penger utenifra. 

Stallen har seks aktive arbeidshester, som brukes daglig i en rekke ulike gjøremål. Kjøre søppel, harve strand, pløye, så og hente på fergekaia, for å nevne noe. Insatte blir lært opp i hvordan man skal håndtere hester og får rikelig med god kjøretrening. Kvelder og helger, er det de insatte som har ansvar for hestene. 

Noen insatte meldte seg frivillig til å svare på spørsmål fra elevene. De fortalte om den tøffe tiden på lukket avdeling, før de ble flyttet over itl Bastøy. Tiden på lukket var lang og tung, hvor alt som skjedde var å sitte på en liten celle med tankene sine. Isolat ble man ''gal'' av. Det tok ikke lange tiden å angre på det kriminelle man hadde gjort, og ønske seg tilbake til samfunnet. Når de ankom Bastøy, ble fengelstiden anderledes. Her skulle de sone den siste delen av straffen sin, og gjøres klare til å leve i et samfunn. Ansvar, selvstendighet og et ønske om å lære - dette var viktig for dem. Det var fortsatt rutiner og regler som måtte følges, men fordelene var store i et store lavsikkerhetsfengselet. 

Lunsj ble servert i matsalen, laget og tilbredet av de insatte som arbeider på kjøkkenet. Vi fikk omvisning i gartneriet, hønsefjøset, kufjøset og var med på kuslipp. Dagen var utrolig lærerik, og har gitt mange et nytt syn på hva et slik fengsel faktisk gjør. En ansatt sa; jeg tenker alltid på mennesket, og ikke på den kriminelle handlingen. Det finnes noe godt i alle. 

foto: kriminalomsorgen.no