Tomb har en historisk stor agronomklasse i år.

 


 

Agronomklassen - stor som aldri før

Agronomklassen, landbruk Vg3, teller 40 elever og kjøres i to-spann. To parallelle grupper med 20 elever i hvert sitt klasserom.

Mangeartet erfaringsbakgrunn
Smittesituasjonen i samfunnet har lagt en demper på utferdene i høst. Med 40 agronomelever blir det likevel en mangeartet erfaringsbakgrunn som betyr mye i undervisningen. Noen har også en annen yrkesutdanning bak seg. Enkelte elever er allerede godt i gang med selvstendige landbruksrelaterte oppgaver. Dette gir dem anledning til faglig nyttig erfaringssanking også utenfor klasserommet. Det samme får alle jevnlig hver uke gjennom praksisøkter i gårdsbrukets ulike avdelinger.

I tillegg til klassens faste lærere, får elevene tilgang til spisskompetanse ved at ansatte i landbrukets organisasjoner stiller med fagpersoner. Her kan nevnes bedrifter som Landkreditt, Gjensidige, Nortura, Geno og KSL-Matmerk. Dette for at elevene skal motta dagsaktuell kunnskap om organisasjonenes tilbud og systemer rettet mot næringen.

Nettverksbygging for livet
Årets agronomklasse har samme kjennetegn som tidligere år; hyggelig bygdeungdom fra hele landet. Gjennom skoleåret, i klasserommet, rundt matbordet i internatet og ellers på fritiden, er det i dette fellesskapet de er i ferd med å bygge det viktigste nettverket for sitt yrkesliv.

Bildene over:
- Agronomklassen samlet utenfor undervisningsbygningen, sammen med lærerne Einar Østmo, Ole Marius Grønlien og Dag Sandli. Ikke alle var til stede da bildet ble tatt. 
- Fra praksisundervisning i naturbrukshallen. Fra venstre: Magnus Tunheim, Orre, Thea Kristine Ulsrød, Aremark, Øyvind Telstø, Etnedal og Ludvig Tobias Oustorp, Rakkestad.