Agronomelevene i Vg3-klassen landbruk fikk en interessant temadag om epleproduksjon og foredling da de besøkte Dyre Gård i Rygge.

Agronomklassen blir kjent med fruktdyrking

Det er spennende for elever å oppleve epleproduksjon slik det gjøres på Dyre Gård i Rygge. Med sine 35 tusen økologiske trær er den en av landets største produsenter. Til tross for en tørr sommer fikk elevene vite at det har vært full innhøsting  - grunnet vanning! Det var lærerikt å høre en produsent formidle kunnskap om behovet for vann, spesielt i somre som 2018. Sol og vanning sørger for fruktmodning og produkter med høy kvalitet. Viktigheten av hvordan man luker, preparerer og steller var også tema for skolebesøket. I tillegg til å selge epler har Dyre Gård eget gårdspresseri med nytt produksjonsutstyr. Gården har etter hvert fått et stort utvalg av produkter, og flere er under utvikling. Markedsføring og merkevarebygging er også en viktig del for å lykkes - og derfor viktig å lytte til for framtidige bønder som ønsker å vinne fram som produsenter.