20-tonner med GPS investert i undervisning

Vi utrolig glade og takknemlige, sier lærer i anleggsteknikk Helge Solbrekke og Knut Huseby, driftsleder på Tomb, om maskinen som i dag rullet inn på skolens tun. I tillegg er det 21 begeistrede elever som snart får bruke den 20-tonns store gravemaskinen, en CAT 319DL med GPS.  - Uten MEF og PON/CAT ville ikke denne investeringen vært mulig, sier driftslederen. 

Til stede ved overleveringen var regionsjefen for MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), Espen Alvestad og styreleder Erik Ødegård. Begge uttrykte de glede på vegne av MEF som har anledning til å gi midler til opplæring for framtidige maskinkjørere og at TOMB vgs får utstyr de trenger i undervisningen. – Det er viktig at elever som kommer ut i praksis, har kunnskap og er godt forberedt. Derfor synes vi det er viktig at MEF bidrar til at skolene i regionen har oppdatert utstyr, sier Espen Elvestad. Selger Per Inge Strengen fra firmaet PON/Cat var også til stede. Han oppfordret elevene til å søke kunnskap og være nysgjerrig. 

Leverandøren, Pon Norge, har redusert prisen til 700.000 kroner, inkl  GPS og montering. Kjøpet er et spleiselag mellom Tomb videregående skole og MEF Østfold som betaler 350.000 kroner hver. 

Skolen er i ferd med å etablere et nytt anleggsområde på 25 dekar som blir det nye øvingsområdet ved skolen.  Årets kull på 21 elever er ny rekord for Tomb. Nå skal alle de nye anleggselevene aller først lære seg grunnprinsippene i masseforflytning. -Mye teori skal på plass, og allerede den første prøven i modul 1.1 er bestått. Vi har hatt en fin skoleoppstart og er godt i gang, sier lærer Helge Solbrekke som gleder seg til fortsettelsen denne skolehøsten.