Nytt:

 

Fagdager og dyp konsentrasjon

 

Se Astrids film fra høsttakkefest og prosjekt kortreist og rekraftig

 

Byggelever oppdrag for Råde Historielag

 

Bilder fra årets TOMBCAMP

 

Tok elevene med storm

 

StudSpesAktiv-elever i stallen

 

Innovasjonscamp om klimaløsninger i landbruket