Besetningen på Tomb scorer høyt på dyrevelferd

Scorer høyt på dyrevelferd

Eivind Reime i fjøset på Tomb er godt fornøyd med de første målingene fra en ny indikator som måler dyrevelferd hos norske melkekuer. Resultatene for besetningen på Tomb ligger svært høyt over både landsgjennomsnitt og regionsgjennomsnitt. Det er TINE som har utviklet det nye verktøyet for å «måle» dyrevelferd hos norske melkekuer.

-Selv om indikatoren er ny og skal videreutvikles, gir den allerede en tilbakemelding på at mye er rett i fjøset, sier Eivind Reime. Han mener verktøyet vil være fint for å avdekke sterke og svake sider ved dagens drift knyttet til dyrevelferd. Samtidig er han bevisst på at dyrevelferden først og fremst må ses og vurderes gjennom det daglige stellet i fjøset.

Dyrevelferdsindikatoren ble lansert i sommer, og henter data fra siste hele produksjonsår. Indikatoren er et måleverktøy for dyr i melkeproduksjon. Denne registrerer dyret fra fødsel til slakt, og henter ut data fra registreringssystemet for norske melkekuer (kukontorollen).  TINE informerer at dagens indikator ikke gir et fasitsvar, men et bilde av velferden i besetningen, og vil som regel ha god sammenheng mellom den faktiske velferden i fjøset. Verktøyet skal videreutvikles for å styrke sikkerheten i resultatene.