Naturbruks-og agronomelever ser fram til praksis i nytt grisehus høsten 22.

Praksis i topp moderne grisehus

Bilde: Plassjef Kunt Huseby ser fram til å ta i bruk nytt grisehus denne våren.

Mange har fått med seg at Tomb bygger et topp moderne grisehus. Her skal elever i naturbruk og agronomi boltre seg i praksisøkter fra høsten 2022. I disse dager har vi montert sju kraftfôrsiloer fra Fiskå mølle. Det blir spennende når Tomb skal sette i gang fôringsforsøk for mølla. Den første puljen med drektige purker flytter etter planen inn i sitt nye hjem i uke 16. Allerede tre uker senere starter grisingen. Det nye grisehuset skal huse en såkalt SPF-besetning, det vil si at dyrene skal ha et så friskt genmateriale som mulig for å hindre utbredt antibiotikabruk. Dette setter høye krav til renslighet. Tomb skal ha omkring 48 purker og fremfôring av all smågris til slakt. Elevene får i tillegg landbrukspraksis i vårt robotfjøs med 47 melkekurer og omkring 150 øvrig storfe. Besetningen består også av 35 vinterfôrede sauer, samt ekstern fjørfepraksis