NYE BYGG på TOMB

Vi har utvidet våre studietilbud og bygger nytt. Det bygges nå en ny undervisningsbygning og kontorfløy. Bygningene føyer seg fint inn i landskapet og har en god plassering i forhold til eksisterende undervisningsbygg.

Det har lenge vært behov for et nytt gårdsverksted og naturbrukshall for undervisning. Mellom den gamle maskinlåven og korntørka reises nå en bygning for disse formål. De første veggelementene er nylig kommet på plass. I nedkant av hallen utvides det også med noen nye stallplasser. Når gårdsverkstedet nå flyttes, kan endelig dagens verkstedbygninger overtas helt av TIP- og kjøretøyklassene som lenge har hatt trange forhold.

Byggfaghallen som tidligere har vært påbegynt og delvis vært et elevprosjekt, skal som de andre bygningene stå klar kommende skolehøst. Her skal elever fra bygg-klassene og anleggsklassen holde til.

Vi gleder oss over prosjektene som er på gang og ser fram til skolehøsten 2016.

Se bildeserie.
Følg oss fra vårt web-kamera som snart er på plass.

Les om våre studietilbud på www.tomb.no