Nødvendig å legge nytt tak på kaldfjøset

Taket på kaldfjøset har vært uisolert og av enkle stålplater. Platene har dessverre ikke tålt fjøsmiljøet. Det er rustet hull og innfesting er også rustet i stykker. Derfor ser vi oss nødt til å rive av det gamle yttertaket og legge nytt tak. Det består av limtre og isolerte sandwichplater, slik som i melkeavdelingen.  Dermed blir det bedre klima både for dyr og røkter.