Minneord - Øyvind E Grimstad

06.11.2015
 
<
>

Øyvind E Grimstad til høyre på bildet.


På Tomb har vi mistet en kjær kollega. Øyvind Edvard Grimstad, født 30. september 1953, døde 31. oktober.

8. oktober kom Øyvind inn på kontoret, lukket døra bak seg og fortalte at han hadde vært hos legen og fått konstatert kreft med spredning. «I en slik situasjonen er jeg glad jeg har en himmel over livet», sa han. Dette ble hans siste arbeidsdag.

Øyvind vokste opp på gården Stomner i Råde sammen med tre søsken, mor og far. I 1973 fikk han sin agronomutdannelse på Tomb Jordbruksskole. Videre gikk han et år på Bibelskolen i Staffeldts gate i Oslo. Samme år gikk det også ei flott jente fra Rogaland på Bibelskolen, Ingbjørg Ravndal, hun ble hans livsledsagerske.
Øyvinds store interesse for naturen førte til at han ble en dyktig, allsidig bonde, og etter hvert tok han over gården fra sine foreldre Ingeborg og Arne. Øyvind var begavet, praktisk, sterk og utholdende. I tillegg til sin landbruksutdannelse hadde han kompetanse innen mange områder; alt fra Leca-selvbygger-kurs til kurs i sjelesorg og sosialpedagogikk og lederkurs innen både politikk og organisasjonsliv. I tillegg til et bredt interessefelt var han også svært musikalsk. Han sang i kor, spilte trekkspill og bassgitar. Øyvind og Ingbjørg spilte gjerne sammen til allsang i kirke og menighet og private lag, han på bassgitar, hun på piano.

Helt fra ungdomstiden til det aller siste var Øyvind involvert i mange frivillige oppgaver. Han var speiderleder, medlem og leder i forskjellige kor og musikkgrupper, ungdoms- og voksenforeninger, menighetsråd, prostiråd, menighetspleien, bondelag, kommunestyremedlem for KrF, og landbruksorganisasjoner, for å nevne noe.

Øyvind var en varm og raus person. Han fikk lett kontakt med mennesker og hadde øye for de som slet med livet. Han møtte mennesker med interesse og respekt. Til middagen der i huset kunne det komme mennesker de hadde møtt samme dag, og noen kunne bli boende en tid eller også noen år hos dem. Sammen med Ingbjørg skapte han et godt hjem for sine fire barn, et fosterbarn og etter hvert fire svigerbarn fra fire forskjellige nasjoner. «Så engelsk har jeg måttet lære å beherske», sa Øyvind med et lunt smil. Barnebarn er kommet i tur og orden, og selv om familien etter hvert ble stor, var fortsatt hjemmet åpent for alle.

De siste ni årene var Øyvind ansatt ved Tomb videregående skole og landbruksstudier. Han var en trygg og dyktig kollega som tok ansvar. Han kunne gjerne bruke en lørdag formiddag for å reparere eller fullføre et arbeid som ikke var ferdigstilt da praksisøkta med elevene var over. Økter i skogen med elever var også en av Øyvinds oppgaver. Ved kaffebålet i pausen leste han gjerne dagens bibelord for elevene. På fritiden stilte han på underholdningskvelder i internatet og deltok gjerne i et moteshow eller hva det måtte være. Elevene trivdes sammen med Øyvind fordi han alltid sto for det han trodde på. Han så den enkelte og hadde tid til å lytte.  Han var et godt og trygt forbilde, ikke minst for elever som falt utenfor vanlig skolegang.

Øyvind reiste også flere ganger til Aserbajdsjan på oppdrag for et landbruksprosjekt som elever og skole var involvert i. Der jobbet han blant annet med å få et vanningsanlegg på plass.

Øyvind likte best fargen gul. Den minnet ham om påsken og Jesu oppstandelse. Han levde i og vitnet om evangeliet gjennom hele sin livsgjerning.

Vi lyser fred over Øyvinds gode minne.
Astrid Langmoen Olsen – rektor TOMB vgs og landbruksstudier