Linda om tiden på Tomb og yrkesvalg

Tidligere elever forteller om yrkesvalg og tiden på Tomb

I dag: Linda Bogar Kleven

Elev fra 2002 – 2005
Utdanningsprogram: Naturbruk, VK1 hest og VK2 allsidig landbruk (tidligere betegnelser)

Hvilke valg tok du eter Tomb og hvilke mål hadde du?
Jeg utdannet meg til vernepleier etter tiden på Tomb. Riktignok arbeidet jeg først fire år i skolens stall etter at jeg sluttet som elev. Målet mitt var å kunne bruke hestene mine i jobbsammenheng. Jeg har stor tro på hesteassistert aktivitet og hesteassistert terapi og har opprettet enkeltpersonforetaket Lille Trille Hesteskyss  - og også tegnet nødvendige forsikringer! Se gjerne vår facebook-side. Nylig startet jeg i ny jobb for å ha større mulighet til å bruke hestene mine mer i yrkessammenheng. Nå jobber jeg som vernepleier i tjenester til funksjonshemmede i Nedre Eiker kommune. I desember kjørte jeg for eksempel sledetur for barn med spesielle behov i en avlastningsbolig.

Hva har Tomb betydd for deg?
Tomb har betydd veldig mye fordi det har vært med å forme meg til den jeg er. Jeg skjønte fort at det var rett valg for meg når jeg kunne bo og gå på skole på samme sted og hvor jeg kunne få leve tett på min hesteinteresse. Det var på Tomb jeg lærte om salmakeri, og i dag har jeg mitt eget hobbyverksted. Og det var på Tomb jeg lærte å hogge trær og kjøre traktor. Og på Tomb var det elever fra hele landet man ble kjent med, og alle dialekter var nytt og spennende! Vi lærte alle litt østfoldsk ganske kjapt! 

Hva husker du best fra Tomb?
Å, det er så mye, men det var stor stas med Wenaas-jakke. «Alle hadde jo det» - Tomb-logoen med såmann. Hallen var samlingspunkt. Hver gang jeg hører Fredrikstad-dialekt på tv tenker jeg på Tomb og tiden der, og det er en god følelse.

Hvorfor vil du anbefale Tomb til en venn?
Fordi  det er en skole som gir seg muligheten til å dyrke din hobby, men også  utvikle nye interesser - samtidig som du får muligheten til å ende opp med studiekompetanse.

Hva var positivt med å bo i internat?
Fordi jeg tenker det er en god start på voksenlivet. Å bo på internatskole er en trygg måte å utvikle sine ferdigheter og selvstendighet på. 

Bilder av Linda fra tiden på Tomb og som yrkesaktiv. Bilde nr 3, av Linda med sjal, er fra opptak i Aremark under TV-serien Farmen hvor hesteklassen, Jørgen og Linda deltok.