Les vårens TOMB-BAND

Her kan du lese Tomb-bandet nr 1 2016:

5650Tomb_Bandet nr 1 2016.pdf

Tomb-bandet er skolens nettverksblad og sendes alle tidligere Tomb-elever. Kontakt Tomb dersom du ikke mottar bladet, men ønsker å få det tilsendt; post@tomb.no

Dugnad i internatet - bli med å gi! Les s 18
Nok en gang har tidligere og nåværende elever gjort en kjempeinnsats under en dugnadshelg. To av rommene i fellesarealene i internatet er nå pusset opp. Les mer side 18. Vi takker alle Tomb-venner som gir gaver til å dekke materialkostnadene!
Gave kan gis på konto-nr: 3000.18.62185.
Gaven merkes: Oppussing i internatet


Vårt skoleslag mottar ingen statlige midler til internatbygninger eller drift av internatTakk til alle som støtter vårt arbeid!