Her kan du lese Tomb-bandet nr 2 2018  - om skolehverdagen på Tomb:
TB nr 2 2018.pdf

Les om;  
Trivsel = krøll på halen, studiespesialiseringselever som har vært på Cuba, kjøretøylærer Kåre Øystein som har bygget sin egen bil og mye mer.

Her finner du også invitasjon til jubilanthelgen 2019 fra fredag 21. - lørdag 22. juni. Meld deg på allerede nå! PÅMELDING HER.

(En feil hos trykkeriet har gjort at noen av dere har fått 2 eksemplarer av Tombbbandet denne gangen. Vi håper du kan gi det videre til noen som har interesse av det.)

Tomb-bandet er skolens nettverksblad, og er i disse dager på vei i posten til alle tidligere Tomb-elever og andre som ønsker å støtte Tomb. Kontakt Tomb dersom du ikke mottar bladet, men ønsker å få det tilsendt; post@tomb.no

Les TOMB-BANDET nr 2 2018

GI EN JULEGAVE TIL TOMB
Så har vi opplevd det denne skolehøsten også; to unge, flotte miljøarbeidere flytter inn i internatet og skaper miljø – og er der for elevene! De inviterer til aktiviteter i peisestua, i gymsalen, torsdagsmøter, bibelgrupper, hytteturer og gjerne gåturer. De tar del i praktiske oppgaver når elever og internatråd setter i gang pepperkakehuskonkurranse eller juleverksted. ikke minst er de gode lyttere og «en å prate med» når livet floker seg til, på hjemmebane eller på skole. Å ha to miljøarbeidere, i år Else Marie og Markus, betyr så mye! De utgjør en forskjell – sammen med husmor, internatmedarbeider og husverter.

På Tomb har vi et mål om at den enkelte skal bli sett, én og én, i undervisning og internat.  Vi ønsker å være tilstede for å inspirere og ruste unge mennesker på vei ut i livet! Mange har erfart dette da de gikk på Tomb selv!

Dagens unge har mange utfordringer, og vi opplever at TOMB er viktigere enn noen gang. Skoler som Tomb mottar ikke statlige midler til drift av internat eller tiltak innen miljøarbeid. Vår satsing på ungdomsarbeid er derfor veldig avhengig av venner som gir. Gjennom gaver til skolen kan vi finansiere den viktige miljøarbeidertjenesten.

Takk for all støtte – mindre eller større beløp – som du nå kan VIPPSE eller sende oss på konto.

VIPPS nr 107822 . Merkes MILJØARBEIDERE og givers adresse.
Gave kan gis på konto-nr: 3000.18.62185.

Bilde nedenfor: Miljøarbeiderne Else Marie Røed og Markus Østenstad (nr tre og fire fra venstre) sammen med Herman, Benjamin og Susanne.