Les TOMB-BANDET nr 1 2018

Her kan du lese Tomb-bandet nr 1 2018  - om skolehverdagen på Tomb.

6979Tomb-bandet nr 1 2018 web.pdf

Les om;  
Rebekka på studiespesialisering som har fått motorsag-kick, om fagpraten rundt middagsbordet - fortalt av agronomelevene Roald Breivik og Bjarte Viste, om miljøarbeiderne som oppsummerer internatåret og mye mer.

Tomb-bandet er skolens nettverksblad, og er i disse dager på vei i posten til alle tidligere Tomb-elever og andre som ønsker å støtte Tomb. Kontakt Tomb dersom du ikke mottar bladet, men ønsker å få det tilsendt; post@tomb.no

Gjennom ulike aktiviteter og tiltak bygges miljø  og fellesskap på Tomb. Hallvard, Hanne og Peter har vært årets miljøarbeidere på Tomb og er viktige medspillere. Med sitt engasjement står de på hverdager og helger. Det er nettopp gaver fra Tomb-venner som gir oss denne muligheten. Gaver har også gitt oss mulighet til å pusse opp den nedslitte peisestua. Nå står den klar (s 26 i Tomb-bandet), men vi mangler fortsatt en del møbler å fylle den med. Vi spør derfor TOMB-VENNER om hjelp til dette.  Vårt skoleslag mottar ingen statlige midler til internatbygninger eller drift av internatTusen takk for støtte! VIPPS nr 107822 . Merkes "gaver" og givers adresse.
Gave kan gis på konto-nr: 3000.18.62185.

Bilde nedenfor: Jubel og flagg da peisestua ble åpnet.