Les årets siste utgave av TOMB-BANDET

05.01.2017
 
<
>

Her kan du lese Tomb-bandet nr 3 2016 - årets siste utgave. 32 sider om skolehverdagen på Tomb. Les om; Sean og kalven 3395, tilbudene i studiespesialisering AKTIV, Stian Arne som fant et godt klassemiljø i kjøretøy-verkstedet - og mye mer! 
TB nr 3 2016 

Tomb-bandet er skolens nettverksblad og sendes alle tidligere Tomb-elever og andre som ønsker å støtte Tomb. Kontakt Tomb dersom du ikke mottar bladet, men ønsker å få det tilsendt; post@tomb.no

Gjennom ulike aktiviteter og tiltak bygges miljø  og fellesskap på Tomb. Beate, Torbjørn og Merete, alle tre tidligere Tomb-elever og årets miljøarbeidere, er viktige medspillere i dette arbeidet. Med sitt engasjement står de på hverdager og helger. Det er nettopp gaver fra Tomb-venner som gir oss denne muligheten. Gaver gir oss også anledning til å pusse opp den nedslitte peisestua. Vi har planene klare og håper de blir mulig å realisere i nær framtid, men trenger midler til å få dette til.

Tusen takk for gaver til både miljøarbeid og oppussing!  Vårt skoleslag mottar ingen statlige midler til internatbygninger eller drift av internat.

Gave kan gis på konto-nr: 3000.18.62185.

VIPPS kan også benyttes. Beløpet sendes 18264. Merkes "gaver" og givers adresse.
Gaven merkes: Miljøarbeid og oppussing

Bilde: Vg1-elevene Marte Marie Mustorp (til venstre) og Miriam Winje sammen med miljøarbeider Beate Sæthre (midten).